poniedziałek, 16 października 2017


Logo Marszałka Województwa Podkarpackiego
Od 16 października 2017 r. do 27 października 2017 r.  trwałnabór wniosków w ramach konkursu marszałka województwa podkarpackiego na stypendia dla studentów. O stypendia mogą ubiegać się studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych podejmującym studia po raz pierwszy na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich. Wysokość stypendium wynosi wynosi 2 000 zł brutto dla jednego studenta. Stypendium wypłacone będzie jednorazowo.

Zgodnie z regulaminem konkursu wnioskodawcy muszą spełniać następujące warunki:
  • podjęcie studiów w publicznej lub niepublicznej szkole wyższej znajdującej się na terenie województwa podkarpackiego;
  • uzyskanie co najmniej 75% punktów z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z jednego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka.
Organizatorzy planują przyznanie do 100 stypendiów.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom