piątek, 10 listopada 2017


Biała Podlaska herb

Do 20 listopada 2017 r. trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury w 2018 r. w ramach konkursu prezydenta Białej Podlaski. 

Zgodnie z informacjami organizatorów do wniosku należy dołączyć następujące materiały:
  • portfolio lub dokumentację twórczości (np.: recenzje, opinie, kopie utworów bądź dzieł, nagrania audio-video, katalogi, informacje dotyczące otrzymanych nagród i wyróżnień),
  • co najmniej jedną rekomendację od osoby mającej dokonania w dziedzinie, której dotyczy wniosek o stypendium albo podmiotu prowadzącego działalność, której zakres dotyczy wniosku o stypendium,
  • zaproszenie lub zgłoszenie do udziału w projekcie w przypadku realizacji programu stypendialnego poza Białą Podlaską,
  • oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające prawdziwość danych wpisanych we wniosku,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom