piątek, 24 listopada 2017


Logo Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Opublikowana została pierwsza wersja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Inteligentny Rozwój 2018. W najbliższych miesiącach prowadzone będą nabory wniosków w priorytetach projekty B+R przedsiębiorstw, sektorowe programy B+R, prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, proinnowawcyjne usługi dla przedsiębiorstw, wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, badania naukowe i prace rozwojowe

Nabory wniosków w ramach poszczególnych konkursów będą prowadzone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom