poniedziałek, 20 listopada 2017


fot. Adi Goldstein / unsplash.com CC0 1.0
Od 19 lutego 2018 r. do 11 maja 2018 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach pierwszej edycji konkursu INGA – Innowacyjne Gazownictwo, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz GAZ-SYSTEM. Celem konkursu będzie wyłonienie nowatorskich rozwiązań dla sektora gazowego. Budżet konkursu będzie wynosił 400 mln zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów projekty do konkursu będą mogły składać  konsorcja, w skład których wejdzie co najmniej jeden podmiot naukowy (uczelnia, instytut itp.) oraz przedsiębiorstwo, bądź konsorcja składające się wyłącznie z jednostek naukowych.

NCBiR zapowiada, że nabór wniosków prowadzony będzie w ośmiu obszarach tematycznych:
  • poszukiwanie, wydobycie węglowodorów oraz produkcja paliw gazowych, 
  • pozyskanie metanu z pokładów węgla, 
  • materiały do budowy i eksploatacji sieci gazowych, 
  • sieci gazowe, 
  • użytkowanie, obrót i nowe zastosowania LNG i CNG, 
  • technologie wodorowe i paliwa gazowe, 
  • technologie stosowane we współpracy z klientami, 
  • ochrona środowiska.

Zdjęcie we wpisie: fot. Adi Goldstein / unsplash.com CC0 1.0Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom