czwartek, 2 listopada 2017


Inkubator Wielkich Jutra - logo
Do 30 listopada 2017 r. trwa  drugi nabór pomysłów do projektu "Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra" Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych, czyli osób wymagających stałej opieki ze względu na swój stan zdrowia, osób starszych i ich opiekunów. W ramach konkursu można otrzymać bezzwrotny grant w wysokości 50 000 zł.

Jak informują organizatorzy pomysł na innowacyjność może dotyczyć zarówno wytwarzanych produktów, sposobu pracy, jak i kreowania nowych zjawisk oraz społecznej wartości dodanej.

Zgodnie z regulaminem konkursu:
  • pomysły mogą zgłaszać dowolne podmioty, osoby indywidualne lub grupy osób;
  • pomysłodawca może składać dowolną ilość wniosków (pomysłów);
  • otrzyma wsparcie merytoryczne i organizacyjne, pomoc we wdrożeniu pomysłu na szeroką skalę;
  • prosty formularz elektroniczny do zgłaszania pomysłów;
  • brak wkładu własnego;
  • minimum formalności;
  • bezzwrotny grant w wysokości do 50 000 zł.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie konkursu, który jest dostępny na stronie organizatora.


Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra - II nabór - plakatPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom