wtorek, 28 listopada 2017


cy, praca magisterska, doktorat, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II - logo
Do 30 czerwca 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach II edycji konkursu na wyróżniające się prace magisterskie i doktorskie, których tematyka związana jest z osobą Karola Wojtyły - świętego Jana Pawła II. Nagrodą w konkursie jest wydanie drukiem zwycięskich prac.

Zgodnie z informacjami organizatorów do konkursu można zgłaszać prace magisterskie i doktorskie, które dotyczą biografii, szeroko rozumianej spuścizny (w tym literackiej, filozoficznej, teologicznej i artystycznej) oraz twórczego rozwinięcia/kontynuacji myśli i nauczania Jana Pawła II.

Do konkursu mogą być zgłaszane nieopublikowane prace doktorskie i magisterskie, obronione w latach 2015-2018 we wszystkich uczelniach wyższych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i na świecie.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom