wtorek, 14 listopada 2017


fot. Glenn Carsten-Peters / unsplash.com CC0 1.0
Zakończenie 10 listopada 2017 r., a nie jak zapowiadano pierwotnie 31 grudnia 2017 r., konkursu Narodowego Centrum Nauki pn. Miniatura 1, spotkało się z dość dużym niezadowoleniem środowiska naukowego. I choć przedwczesne zamknięcie konkursu, to zawsze niemiła niespodzianka dla wnioskodawców, to w tej sytuacji trudno nie zauważyć, że sprawa nie jest tak bardzo jednoznaczna, a pretensje można mieć nie tylko do NCN.

Niezadowolenie wnioskodawców można dostrzec pod informacjami z dnia 9 listopada 2017 r. o zamknięciu konkursu. Poniżej wpisy i komentarze do nich na profilu NCN na Facebooku oraz na naszym profilu w tym samym serwisie. W tym dniu o 15:42 NCN poinformowało, że cieszący się dużą popularnością konkurs Miniatura 1, zostanie zamknięty 10 listopada 2017 r. o godz. 23:59:59. To o ponad półtora miesiąca wcześniej niż zapowiadano. Przyczyną zamknięcia konkursu jest bardzo duże zainteresowanie wnioskodawców, a co za tym idzie szybsze niż przewidywano wyczerpanie budżetu. Ten i tak w trakcie trwania konkursu został podniesiony z 20 mln zł do 30 mln zł, ale okazało się, że to cały czas za mało.

Niezadowoleni naukowcy. Gromy rzucane pod adresem NCN. To tylko część reakcji. Żeby sprawdzić, kto ma rację w tym sporze, postanowiliśmy prześledzić historię konkursu Miniatura 1 i wyciągnąć z niej wnioski.Pierwszy raz środowisko naukowe oficjalnie dowiaduje się, że krakowska instytucja pracuje nad tzw. małymi grantami (nie pojawia się jeszcze nazwa Miniatura). Wiadomo już, że konkurs ma być odpowiedzią na potrzebę realizacji nie tylko dużych projektów. Wiadomo też, że jego adresatami będą osoby, które nie realizowały jeszcze grantu ze środków NCN. Wiadomo też, że w ramach małych grantów będzie można pozyskać środki na prowadzenie badań pilotażowych, udział w konferencjach naukowych, wyjazdy szkoleniowe, kwerendy archiwalne i biblioteczne itp. 


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uszczegóławia zasady konkursu na małe granty. Wiadomo już, że budżet projektu będzie mógł wynosić od 5 000 zł do 50 000 zł. Podana zostaje także informacja, że konkurs będzie adresowany do osób, które mają staż naukowy nie dłuższy niż 12 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Jasne jest już także, że projekt w ramach małych grantów będzie mógł trwać do 12 miesięcy, a sam nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym. Pojawia się informacja o planowanym rozpoczęciu naboru we wrześniu 2016 r.


Konkurs na małe granty (pojawia się już nazwa Miniatura) nie rusza jednak we wrześniu 2016 r. Pojawia się data planowanego rozpoczęcia naboru 3 kwietnia 2017 r. Powtórzone zostają wcześniejsze informacje o grupie docelowej adresatów, budżecie i zakresie wsparcia.


Opublikowana zostaje pełna dokumentacja konkursu Miniatura 1. Oficjalnie potwierdzone zostają wcześniejsze informacje o rodzajach wspieranych działań, budżecie, czasie trwania projektu i adresatach konkursu. Wiadomo, że NCN na projekty w ramach Miniatury przeznaczy 20 mln zł, a nabór będzie trwał od 3 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. W dokumentacji konkursowej znajdują się m.in. pełne formularze konkursowe oraz wykaz kosztów, które będzie można uwzględniać w składanych wnioskach.


Choć nabór wniosków w konkursie Miniatura prowadzony będzie od 3 kwietnia 2017 r., to na stronie internetowej NCN opublikowane zostaje ogłoszenie konkursowe o planowanym otwarciu naboru. Ponownie przedstawione zostają oficjalne zasady konkursu i jego pełna dokumentacja.


Narodowe Centrum Nauki informuje, że nabór wniosków nie ruszy 3 kwietnia 2017 r. a 4 maja 2017 r. Jako powód podawane są prace techniczne nad dostosowaniem formularza wniosku do wymagań konkursu Miniatura 1, prowadzonych w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) administrowanym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI).  


Od 4 maja 2017 r. w systemie OSF dostępne są formularze wniosków do konkursu Miniatura 1. Trwa prowadzony w trybie ciągłym jest nabór wniosków.


NCN informuje, że bardzo prawdopodobne jest wcześniejsze zakończenie naboru wniosków w konkursie Miniatura 1. Powodem jest bardzo duże zainteresowanie i zbliżający się do wyczerpania budżet konkursu, który na październikowym posiedzeniu Rady NCN został podniesiony z 20 mln zł do 30 mln zł. Pojawia się zapowiedź, że konkurs będzie kontynuowany w 2018 r., jako Miniatura 2.


NCN informuje, że o północy 10 listopada 2017 r. zakończony zostanie nabór wniosków w ramach konkursu Miniatura 1. Powtórzona zostaje informacja, że w 2018 r. zorganizowana zostanie druga edycja konkursu.

Komentarz

Dla osób, które pracowały nad wnioskami do konkursu Miniatura 1, ale nie zdążyły ich złożyć z powodu wcześniejszego zamknięcia naboru, postawa NCN jest mało zrozumiała. Trudno nie zgodzić się z głosami, że Centrum mogło o planach zamknięcia naboru poinformować z większym wyprzedzeniem. Pierwsza informacja o takim niebezpieczeństwie pojawiła się 3 listopada 2017 r. Zaledwie sześć dni później wnioskodawcy dowiedzieli się, że maja nieco ponad 30 godzin na zakończenie swoich prac. Choć wnioski do konkursu Miniatura 1 należały do dość prostych i  składane były tylko elektronicznie, to pod ich elektroniczną wersją musiała podpisać się osoba upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy. W praktyce procedura ta wcale nie musiała być mniej czasochłonna niż przy papierowych wersjach. Osobną sprawą pozostaje fakt, że ostatnim dniem naboru wniosków był 10 listopada 2017 r. Nie brakowało zaś jednostek naukowych, w których dzień ten był dniem wolnym od pracy za 11 listopada 2017 r.

Zastanawiający pozostaje też fakt, dlaczego NCN nie informowało wcześniej o zbliżającym się do końca budżecie konkursu. Jeżeli na październikowym posiedzeniu Rady NCN (11-12 października 2017 r.) wiadomo było, że konkursu cieszy się bardzo dużą popularnością i środki na projekty trzeba zwiększać już o 50%, to jasne było też, że pojawia się ryzyko jego wyczerpania. Dobrą praktyką w takiej sytuacji jest zapisanie w regulaminie konkursu alarmu przeciw zakończeniu dostępności środków. W ogłoszeniu konkursowym podaje się wówczas informację, że w sytuacji rozdysponowania np. 80% zaplanowanych środków, podane zostanie wiadomość o zamknięciu naboru za np. 10 dni. NCN Miniaturę 1 zamknęło zaś niemal z dnia na dzień.

Osoby zawiedzione zamknięciem konkursu Miniatura 1, część pretensji mogą mieć też do siebie samych. Pierwsza informacja o konkursie pojawiła się bowiem 22 kwietnia 2016 r., czyli blisko rok przed planowanym rozpoczęciem naboru. Pełna dokumentacja konkursowa - ta w przypadku NCN zawsze zawiera także sam wniosek i wszystkie zasady - dostępna była od 22 listopada 2016 r. W tym momencie można było rozpocząć prace nad wnioskiem i z kompletnym projektem czekać na pojawienie się elektronicznych formularzy w systemie OSF.

Warto wiedzieć też, że w przypadku konkursów z naborem w trybie ciągłym najlepiej wnioski składać tuż po uruchomieniu tej możliwości. Ryzyko wyczerpania budżetu jest bowiem czymś normalnym. Wskazane jest także składanie wniosków w pierwszych edycjach konkursów o określonej liczbie naborów. Budżety pierwszych edycji często są wyższe, a nie każdy zdąży z przygotowaniem wniosku, bo np. nie słyszał o takim konkursie. Potwierdzają to chociażby przypadki konkursów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - Program Badań Stosowanych (w kolejnych edycjach malał budżet, a rosła liczba składanych wniosków) oraz Innowacje Społeczne (pierwsze edycja miała największy budżet, a wpłynęło najmniej wniosków).  

Miniatura 1 to lekcja dla Narodowego Centrum Nauki, że warto planować i przewidywać możliwość wyczerpania budżetu danego konkursu. Dla samych naukowców to zaś lekcja, że warto planować swoje prace badawcze, a wnioski składać na początku naboru. Warto też nauczyć się, że często wnioski są dostępne przed otwarciem naboru. I warto też czytać www.granty-na-badania.com. Bo nasi Czytelnicy o pełnej treści wniosku w konkursie Miniatura 1 wiedzieli 22 listopada 2016 r.

Podane przy tytułach wpisów daty są datami ich publikacji w serwisie www.granty-na-badania.com i mogą nieznacznie różnić się od dat publikacji informacji na stronach internetowych MNiSW i NCN.

Zdjęcie we wpisie: fot. Glenn Carsten-Peters / unsplash.com CC0 1.0 


Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom