wtorek, 14 listopada 2017


http://www.granty-na-badania.com/2017/11/mnisw-uniwersytet-modego-odkrywcy.html

Od 18 grudnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy. Celem programu jest popularyzacja nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. Budżet aktualnej edycji konkursu wynosi 20 mln zł. Maksymalna wartość projektu wynosi 500 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów nauka ma być promowana wśród dzieci i młodzieży poprzez:
  • rozbudzanie ich ciekawości poznawczej;
  • stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia;
  • inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji;
  • propagowanie kultury innowacyjności;
  • zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości;
  • integrację lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, popularyzatorskich, a także do wsparcia działalności i podwyższenia jakości już prowadzonych zajęć.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom