piątek, 24 listopada 2017


Polish Institute of Advenced Studies - logo
Do 30 grudnia 2017 r. trwa nabór kandydatów na stypendia Polish Institute of Advenced Studies na 5-cio lub 10-cio miesięczne rezydencje naukowe. Konkurs adresowany jest do zagranicznych młodych i doświadczonych naukowców, którzy chcą pracować badawczo w Polsce.

Zgodnie z informacjami organizatorów w ramach konkursu przyznanych zostanie dziesięć stypendiów - dwa dla młodych naukowców i osiem dla doświadczonych naukowców. 

Przez młodych naukowców rozumiane są osoby, które uzyskały stopień doktora w ciągu ostatnich dziesięciu lat i mają co najmniej trzy ostatnie lata doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych.

Przez doświadczonych naukowców rozumiane są osoby, które mają co najmniej dziesięć lat doświadczenia od zostania doktorem.

Strona internetowa konkursu PIASt na nabór stypendiów na rok 2018/2019
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom