środa, 8 listopada 2017


Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri
Do 8 lutego 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach pierwszego konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri. O utworzenie Centrów Dioscuri mogą starać się podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze oraz międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium Polski.

Fundusze pozyskane przez jednostkę w ramach konkursu Dioscuri będą mogły być wykorzystane na sfinansowanie:
  • koszty utrzymania jednostki w wysokości 300 000 euro roczniel
  • wynagrodzenia kierownika Centrum Dioscuri (laureata konkursu Dioscuri) w wysokości 100 000 euro rocznie;
  • wynagrodzeń członków zespołu naukowego Centrum Dioscuri oraz stypendiów naukowych (stypendia naukowe mogą być przyznawane wyłącznie zgodnie z regulaminem NCN);
  • koszty działalności naukowej Centrum Dioscuri (koszty materiałów, podróży, publikacji, innej aktywności naukowej, itd.);
  • koszty współpracy z niemieckim Mentorem/Jednostką Mentorską;
  • w ramach finansowania nie przewidziano kosztów pośrednich dla Instytucji naukowej, kosztów obsługi administracyjnej i finansowej oraz aparatury naukowo-badawczej i infrastruktury.
Środki na utrzymanie jednostki w ramach konkursu Dioscui przyznawane są na 5 lat z możliwością jednokrotnego przedłużenia na kolejne 5 lat.


Program powstania dziesięciu Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri jest efektem podpisania porozumienia między Narodowym Centrum Nauki a niemieckim Towarzystwem Maxa Plancka.
Mamy nadzieję, że organizowany we współpracy z Towarzystwem Maxa Plancka program przyczyni się do wzrostu mobilności międzynarodowej i przyciągnie do Polski światowej klasy naukowców. Dzięki utworzeniu Centrów Doskonałości Dioscuri możliwe będzie prowadzenie badań na najwyższym poziomie, a nasz kraj stanie się ciekawą propozycją dla rozwoju kariery naukowej. 
– Podkreśla prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.

Wnioskodawcą w konkursie może być wybitny naukowiec, który otrzymał stopień naukowy doktora w ciągu ostatnich 15 lat. Wnioski muszą zostać złożone wspólnie przez badacza oraz instytucję naukową, która będzie gościć go w swoich murach oraz umożliwi założenie i prowadzenie Centrum Doskonałości Naukowej Dioscuri. Nie może to być jednak instytucja, w której ów badacz był zatrudniony w ciągu ostatnich 2 lat przed złożeniem wniosku.
Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom