poniedziałek, 27 listopada 2017


Powszechny Zakład Ubezpieczeń - logo
Do 8 grudnia 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń dla studentów o stypendium rozwojowe pn. Inwestycja w Przyszłość. W ramach konkursu przyznanych zostanie 12 stypendiów w wysokości 5 000 zł każde.

Zgodnie z informacjami organizatorów zgłoszenie konkursowe może przyjąć formę filmu lub prezentację, w której wnioskodawca pokaże swoją osobowość, dotychczasowe osiągnięcia studenckie i/lub pomysł na siebie.

Konkurs adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów jednolitych, uczelni publicznych i niepublicznych zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W konkursie nie mogą brać udziału studenci studiów doktoranckich, podyplomowych, nauczyciele akademiccy oraz osoby, które 8 grudnia 2017 r. mają więcej niż 26 lat.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom