wtorek, 14 listopada 2017


Rozwój współpracy gospodarczej Polski, Litwy i Łotwy - plakat reklamujący konkurs
Do 17 grudnia 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu dotyczącego rozwój współpracy gospodarczej Polski, Litwy i Łotwy. Autor zwycięskiej pracy otrzyma 10 000 zł. Organizatorem konkursu są Konsulat Honorowy Republiki Łotewskiej we Wrocławiu i Konsulat Honorowy Republiki Litewskiej we Wrocławiu.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające status studenta uczelni wyższych z województwa dolnośląskiego, województwa opolskiego, Łotwy lub Litwy. Warunkiem udziału jest posiadanie statusu studenta w roku akademickim 2016/2017 lub 2017/2018.

Jak informują organizatorzy propozycje działań, opisywane w pracy konkursowej, obejmować mogą przykładowo:
  • spotkania i współpracę między różnymi podmiotami, polegającą na wymianie doświadczeń grup zawodowych, przedsiębiorstw, organizacji branżowych, jednostek administracyjnych, samorządów, uczelni wyższych, stowarzyszeń, fundacji lub innych organizacji pozarządowych;
  • prace naukowe w zakresie rozwoju gospodarczego;
  • działania władz administracyjnych w zakresie zbliżania gospodarczego Dolnego Śląska i Opolszczyzny z Łotwą i Litwą;
  • seminaria turystyczne, projekty współpracy organizacji i przedsiębiorstw turystycznych;
  • działania międzynarodowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, promocji rolnictwa ekologicznego, odnawialnych źródeł energii itp.;
  • działania na rzecz rozwoju wymiany handlowej;
  • strategię zbliżenia najważniejszych gałęzi gospodarki Dolnego Śląska i Opolszczyzny oraz Litwy i Łotwy.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.


Rozwój współpracy gospodarczej Polski, Litwy i Łotwy - plakat reklamujący konkurs Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom