piątek, 17 listopada 2017


Logo Institut FrancaisDo 7 marca 2018 r. mogą składać wnioski osoby, które są zainteresowane spędzenia ostatniego roku studiów lub uzyskaniem polsko-francuskiego doktoratu we Francji. Całość zapewniana jest w ramach stypendiów rządu francuskiego. Oferta skierowana jest do młodych naukowców z wszystkich dziedzin nauki - z wyłączeniem medycyny.

Zgodnie z informacjami organizatorów osoby chcące odbyć ostatni rok studiów na francuskiej uczelni, muszą spełnić następujące wymagania:
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Dobra znajomość języka francuskiego i/lub angielskiego (jeżeli program studiów będzie realizowany po angielsku);
 • Posiadanie dyplom ukończenia studiów pozwalający na kontynuację studiów wyższych we Francji oraz ukończenie co najmniej czterech lat studiów;
 • Aplikowanie na studia z poziomu BAC+5 (odpowiednik polskiego magisterium);
 • Przedstawienie kompletu wymaganych dokumentów.
Stypendium przyznawane jest na okres od 1 do 10 miesięcy. Stypendysta otrzymuje następujące świadczenia:
 • ok. 767 € (netto) za każdy miesiąc spędzony we Francji (wypłata na konto założone w banku we Francji);
 • Stypendium pokrywa koszty wpisowego;
 • Stypendium pokrywa koszty ubezpieczenia, z możliwością wykupienia dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego (mutuelle santé complémentaire);
 • Stypendyści mają pierwszeństwo przy przyznawaniu miejsc w akademiku.
 • Jeżeli czas trwania stypendium przekracza trzy miesiące, przyznawane jest dodatkowe jednorazowe dofinansowanie w wysokości 700 €, które zostanie przelane na konto w pierwszych dniach pobytu na stypendium
Strona francuska nie pokrywa kosztów podróży między Polską a Francją. 


W ramach stypendium możliwe jest także uzyskanie wsparcia w zrobieniu polsko-francuskiego doktoratu - u dwóch promotorów równocześnie. Stypendium pokrywa pobyty we Francji trwające od 1 do 5 miesięcy w ciągu każdego roku akademickiego przez maksymalnie 3 lata studiów - lub maksymalnie 15 miesięcy na cały okres trwania studiów doktoranckich).

Wnioskodawcy muszą spełnić następujące warunki:
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Dobra znajomość języka francuskiego (i/lub angielskiego, jeżeli program studiów będzie realizowany w tym języku);
 • Posiadanie dyplom ukończenia studiów pozwalający na kontynuację studiów wyższych we Francji;
 • Przedstawienie kompletu wymaganych dokumentów.
Stypendysta otrzymuje następujące świadczenia:
 • ok. 1 060 € (netto) za każdy miesiąc spędzony we Francji (wypłata na konto założone w banku we Francji);
 • Stypendium pokrywa koszty zapisu (do kwoty 6 100 € rocznie);
 • Stypendium pokrywa koszty ubezpieczenia, z możliwością wykupienia dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego (mutuelle santé complémentaire)
 • Stypendyści mają pierwszeństwo przy przyznawaniu miejsc w akademiku
 • Jeżeli czas trwania stypendium przekracza trzy miesiące, przyznawane jest dodatkowe jednorazowe dofinansowanie w wysokości 700 €, które zostanie przelane na konto w pierwszych dniach pobytu na stypendium
Strona francuska nie pokrywa kosztów podróży między Polską a Francją

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom