czwartek, 9 listopada 2017


PolDoc - logo
Serdecznie zapraszamy na dziewiąte spotkanie pt. IATI Monday Business Meeting (IATI MBM) organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc oraz Centrum Transferu Technologii PK, dot. mobilności oraz rozwoju kariery młodych naukowców, które odbędzie się w dniu 20 listopada 2017 r. na platformie wirtualnej Stowarzyszenia Poldoc. Przedstawione zostaną na nim możliwości pozyskiwania funduszy na projekty B+R oraz uzyskania dofinansowania na wyjazdy zagraniczne skierowane do młodych polskich naukowców np. w ramach Działania Marie Skłodowskiej- Curie w Programie HORIZON 2020. 

Celem spotkania jest:
  • umożliwienie nawiązania i zacieśnienia współpracy pomiędzy naukowcami;
  • zapoznanie uczestników z aktualnymi konkursami i pomoc w doborze optymalnych źródeł finansowania wspierających tworzenie lub wdrożenie innowacyjnych rozwiązań;
  • wspieranie rozwoju karier doktorskich w sektorach zarówno publicznym jak i prywatnym;
  • zaprezentowanie możliwości programów stypendialnych polskich i międzynarodowych;
  • promocja planowanych i realizowanych projektów naukowych i rozwiązań możliwych do komercjalizacji, a także potencjału dydaktycznego i zaplecza laboratoryjnego partnerów IATI.
Przewidywane są krótkie prezentacje i dyskusja, a następnie indywidualne spotkania i rozmowy.

PROGRAM 
  • 12.00-12.15 Otwarcie spotkania: Joanna Kulczycka - Dyrektor Biura IATI, Justyna Makuch-Świtalska - Prezes Stowarzyszenia PolDoc 
  • 12.15-12.30Justyna Makuch-Świtalska - Stowarzyszenie PolDoc - "Wielopłaszczyznowe wsparcie karier naukowych na uczelni i poza nią" 
  • 12.30-12.45 Dyskusja 12.45-13.00 Anna Armuła - RPK CTT PK - "Możliwości wsparcia międzynarodowej mobilności naukowców" 
  • 13.00-13.15 Dyskusja 13.15-13.30 Piotr Krzyżewski- "Współpraca biznesu z nauką przy aktywnym udziale funduszy typu venture capital" 
  • 13.30-13.45 Dyskusja
Zapraszamy wszystkich pasjonatów nauki, którzy nie boją się wyzwań. Udział w spotkaniu jest bezpłatny! Dla osób zgłoszonych na wydarzenie przygotowane jest zestawienie aktualnych konkursów dla młodych naukowców oraz doktorantów! Zapisy na webinarium przyjmowane są do 15 listopada 2017 r.!

LINK DO ZAPISÓW: https://www.poldoc.pl/szkolenia-i-doradztwo/zapisy-naszkolenia/
icalrepeat.detail/2017/11/20/138/-/webinarium-konsorcjum-iati-instytutautostrada-Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom