piątek, 3 listopada 2017


Logo Funduszy Europejskich
Do 10 stycznia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działania 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów: Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych (konkurs nieprofilowany). Budżet konkursu wynosi 5 mln euro.

W ramach konkursu podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są  mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz powiązania kooperacyjne.


Uzyskane finansowanie może być przeznaczone na: projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w obszarach innych niż inteligentne specjalizacje regionu, z wyłączeniem przedsięwzięć mających na celu rozwój istniejącej technologii.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora


Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom