poniedziałek, 6 listopada 2017


Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - logo
Do 10 listopada 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach XVI edycji dorocznego konkursu na najlepszą pracę magisterską z dziedziny mineralogii, petrologii i geochemii. Autor najlepszej pracy otrzyma dyplom oraz nagrodę rzeczową. a jego praca magisterska w wersji skróconej i po przygotowaniu redakcyjnym może zostać opublikowana w czasopiśmie Mineralogia.

Zgodnie z informacjami organizatorów celem konkursu jest wyłonienie i spopularyzowanie najlepszych prac magisterskich w zakresie nauk mineralogicznych. Zgłoszone do konkursu prace magisterskie powinny odznaczać się szczególnymi walorami poznawczymi bądź metodologicznymi.

Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom