wtorek, 12 grudnia 2017


Logo konkursu Eksperyment Łańcuchowy
Do 31 marca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach VI edycji konkursu Eksperyment Łańcuchowy. Konkurs jest skierowany do uczniów wszystkich etapów edukacyjnych, począwszy od przedszkolaków, a skończywszy na studentach. Celem konkursu jest skonstruowanie urządzenia, które do przetransportowania metalowej kulki wykorzysta jak najwięcej zjawisk fizycznych. 

Do konkursu można przesyłać zgłoszenia grupowe. Grupa może składać się maksymalnie z pięciu osób. Muszą one pozostawać pod opieką mentora, którym musi być osoba pełnoletnia. 

Zgodnie z regulaminem konkursu urządzenie musi spełniać następujące warunki:
  • czas - urządzenie musi działać od 20 do 120 sekund;
  • kierunek przemieszczania - kulki muszą przemieszczać się od strony prawej do lewej;
  • wymiary urządzenie - dostosowane do wymiarów ławki szkolnej 120 cm x 70 cm i nie wyższe niż 150 cm;
  • urządzenia elektryczne - do przemieszczania kulek można używać urządzeń elektrycznych pod maksymalnym napięciem 24 V;
  • gotowość do ponownej pracy - urządzenie musi być gotowe do ponownego użycia po 20 minutach.
Organizatorzy konkursu zachęcają do wcześniejszego przesyłania zgłoszeń. Dopiero po przesłaniu zgłoszenia, wysłane zostaną metalowe kulki, które będą przemieszczane w trakcie eksperymentu. Finał konkursu odbędzie się 2 czerwca 2018 r.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom