poniedziałek, 4 grudnia 2017


Energia dla firm - logo
Do 4 lutego 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach Energia dla firm - konkurs Moc dla Rozwoju. Konkurs adresowany jest do małych przedsiębiorstw, startupów oraz organizacji studenckich. W ramach konkursu przyznane zostaną dwie nagrody po 15 000 zł.

Małe przedsiębiorstwa, startupy i organizacje studenckie pracujące nad innowacyjnymi produktami i usługami powiązanymi z energetyką będą miały szanse zdobyć dwie nagrody finansowe po 15 000 zł każda.

Do konkursu mogą być zgłaszane, między innymi, rozwiązania z zakresu obsługi klienta firmy energetycznej (aplikacje, systemy), zarządzania i zwiększania efektywności przesyłu energii, energetyki rozproszonej, szeroko pojętego tematu klastrów energii oraz Smart Home. 
Energia dla firm jest jednym z najbardziej innowacyjnych graczy na rynku sprzedaży energii, czego dowodem jest włączenie do oferty pakietu usług WeEnergy. Umożliwia on przedsiębiorstwom odbiór energii z sieci, a także produkcję energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych na własne potrzeby oraz sprzedaż jej nadwyżek do Energii dla firm. Wdrażamy innowacje nie tylko w zakresie produktów energetycznych, ale również w zakresie nowego łączenia produktów energetycznych i innych, np. medycznych oraz nowatorskich sposobów prezentacji i sprzedaży produktów. Pracujemy nad projektami rozwojowymi na własną rękę, jednak dostrzegamy również potencjał tkwiący we współpracy ze środowiskiem akademickim oraz startupami. Wierzymy, że inicjatywy takie jak 'Moc dla Rozwoju" pozwolą nam zidentyfikować nowe płaszczyzny rozwoju i nowych partnerów
 – powiedział Wojciech Pomykała, prezes firmy.

W konkursie mogą brać udział startupy i przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 50 osób oraz organizacje studenckie (np. koła naukowe i stowarzyszenia). Ich projekty będą oceniane przez Jury składające się z ekspertów Energii dla firm w oparciu o kryteria takie jak innowacyjność, potencjał biznesowy wdrożenia oraz znaczenie dla zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy konkursu mają szansę nie tylko na nagrody, ale także na wsparcie w rozwoju i komercjalizacji swoich pomysłów.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu upływa 4 lutego 2018 r. Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem strony mocdlarozwoju.pl.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na marzec 2018 r. Dwie nagrody po 15 000 zł każda zostaną przyznane w kategoriach Przedsiębiorstwo i Organizacja Studencka.

Informacja prasowaPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom