piątek, 22 grudnia 2017


fot. Megan Hodges / unsplash.com CC0 1.0
Od 15 stycznia 2018 r. do 4 kwietnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach I edycji konkursu ERA-NET Co-Fund SusCrop. Celem konkursu jest wyłonienie międzynarodowych zespołów badawczych, które będą realizowały projekty naukowe z zakresu poprawy trwałości i odporności produkcji roślinnej.

Zgodnie z dokumentacją konkursową tematyka zgłaszanych projektów musi dotyczyć następujących zagadnień:
 • Enhancement of predictive breeding technologies and development of new genotypes leading to new phenotypes and crop varieties for improvement of plant health, protection, production and resilience
 • Development and exploitation of novel integrated pest and crop management methods and practices
 • Improvement of resource-use efficiency of crops and cropping systems
 • Systemic research on agricultural crops as part of an ecosystem including interactions between plants and other organisms ("the plant as a meta-organism").
W konkursie mogą brać udział wnioskodawcy z następujących krajów:
 • Austria,
 • Belgia,
 • Kanada,
 • Dania,
 • Estonia,
 • Finlandia,
 • Francja,
 • Niemcy,
 • Węgry,
 • Irlandia,
 • Włochy,
 • Litwa,
 • Holandia,
 • Norwegia,
 • Polska,
 • Hiszpania,
 • Rumunia,
 • Turcja,
 • Wielka Brytania.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCBiR oraz na stronie internetowej SusCrop.

Zdjęcie we wpisie: fot. Megan Hodgesunsplash.com CC0 1.0Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom