poniedziałek, 11 grudnia 2017


Do 30 kwietnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach Alain Bensoussan Fellowship Programme dla młodych naukowców po doktoracie, którego organizatorem jest European Research Consortium for Informatics and Mathematics. Laureaci trwającego 12 miesięcy stypendium, odbędą je w jednym z instytutów ERCIM.

Zgodnie z informacjami organizatorów wnioski mogą składać osoby, które spełniają następujące warunki:
  • uzyskały stopień doktora w ciągu ostatnich ośmiu lat;
  • posługują się płynnie językiem angielskim;
  • mają uregulowaną kwestię służby wojskowej;
  • ukończyły studia doktoranckie przed rozpoczęciem stypendium.
Wnioskodawcy powinni prowadzić badania zgodne z tematyką badań w ERCIM.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom