czwartek, 14 grudnia 2017


http://www.granty-na-badania.com/2017/12/konkurs-na-prace-dyplomowa-o.html
Do 15 czerwca 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na najlepszą pracę dyplomową o nowoczesnych systemach grzewczych z zakresu inżynierii środowiska z zastosowaniem rozwiązań firmy Viessmann. Do konkursu można zgłaszać prace obronione nie wcześniej niż 1 stycznia 2017 r. Nagrodą w konkursie są dwa dwumiesięczne staże w centrali firmy Viessmann w Allendorf w Niemczech.

Zgodnie z informacjami organizatorów zgłaszane prace powinny dotyczyć przynajmniej jednego z poniższych aspektów w odniesieniu do rozwiązań firmy Viessmann w zagadnieniach związanych z inżynierią środowiska:
  • specyfika rozwiązań technicznych i konstrukcyjnych;
  • właściwości użytkowe;
  • wpływ na środowisko;
  • bezpieczeństwo i higiena pracy na budowie;
  • finanse i ekonomia;
  • prawo i normy budowlane.
Autorzy najlepszych prac odbędą staż w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 30 września 2018 r. w centrali firmy Viessmann w Niemczech (Allendorf). Organizator zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia z tytułu stażu.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom