środa, 6 grudnia 2017


fot. Alex Knight / unsplash.com CC0 1.0
Do 20 stycznia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na pracę magisterską z zakresu Machine Learning i Data Science. Do konkursu można zgłaszać prace magisterskie, które zostały obronione między 1 stycznia 2016 r a 31 grudnia 2017 r. Pula nagród w konkursie wynosi 8 500 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów w ocenie prac kluczową rolę odgrywają walory naukowe, poznawcze i praktyczne otrzymanych wyników. Szczegółowe kryteria oceny prac obejmują:
  • Znaczenie zagadnienia badanego w pracy, wpływ uzyskanego rozwiązania na rozwój dziedziny (0−10 pkt)
  • Jakość rozwiązania, możliwość wykorzystania przez inne zespoły badawcze (0−10 pkt)
  • Potencjalna publikowalność rezultatów, dotychczasowe ich upowszechnienie (0−10 pkt)
W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  • nagroda I stopnia - 5 000 zł;
  • nagroda II stopnia - 2 500 zł;
  • nagroda III stopnia - 1 000 zł.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom