czwartek, 14 grudnia 2017Stowarzyszenie Architektów Polskich - logo

Do 12 lutego 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu o nagrodę im. Zbyszka Zawistowskiego. Do konkursu można zgłaszać prace, które skutkowały nadaniem dyplomu architekta. Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Zgodnie z informacjami organizatorów do konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe, magisterskie, wykonane na uczelni w ramach kształcenia skutkującego nadaniem dyplomu architekta, w roku akademickim poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu, które uzyskały pozytywną opinię Komisji Dyplomowej danego Wydziału Architektury.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom