poniedziałek, 4 grudnia 2017


fot. Lucas Vasquez / unsplash.com CC0 1.0
Od 31 grudnia 2017 r. do 30 stycznia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach / 1.2.2 Infrastruktura badawczo rozwojowa przedsiębiorstw, RPO Małopolskiego. Budżet konkursu wynosi blisko 85 mln zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów wnioski do konkursu mogą składać:
  • przedsiębiorstwa, szczególności mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest przedsiębiorstwo.
Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 55%, dla średnich przedsiębiorstw 45%, a dla przedsiębiorstw innych niż MŚP 35%

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który jest dostępny na stronie internetowej organizatora.Zdjęcie we wpisie: fot. Lucas Vasquezunsplash.com CC0 1.0Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom