środa, 13 grudnia 2017


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
W trybie ciągłym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu partnerskiego "Mistrzowie Dydaktyki" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Jak informuje MNiSW:
Celem partnerstwa jest realizacja projektu pt. „Mistrzowie Dydaktyki” wspólnie z Liderem Projektu - MNiSW na podstawie porozumienia o dofinansowanie, które Lider Projektu podpisze z Centrum Projektów Europejskich. W ramach projektu wykorzystane zostaną następujące rodzaje działań współpracy ponadnarodowej: wypracowanie i wdrożenie nowego/ych rozwiązania/ń oraz wymiana informacji i doświadczeń.
Do postępowania i oceny ofert zostaną zakwalifikowane wyłącznie podmioty, które łącznie spełnią następujące wymagania:
  • podmiot jest zagranicznym ośrodkiem akademickim znajdującym się na miejscu od 1 do 100 w międzynarodowym zestawieniu szkół wyższych na świecie – Shanghai Ranking Consultancy;
  • posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji działań dot. projektu, tj. opracowywaniu i/lub wdrażaniu rozwiązań w zakresie metody tutoringu ukierunkowanych na wsparcie wybitnie zdolnych studentów;
  • zadeklaruje wniesienie wkładu w realizację zadań i celu partnerstwa w postaci wiedzy i doświadczenia, know-how, zasobów ludzkich, zasobów organizacyjno-technicznych, którymi dysponuje w celu realizacji działań w projekcie;
  • złoży niezbędne dokumenty w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym naborze partnera.
Szczegółowe informacje o naborze partnerów można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom