poniedziałek, 11 grudnia 2017


Logo Fundacji im. Janusza Kurtyki
Do 5 lutego 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach II edycji konkursu o nagrodę im. Janusza Kurtyki. Konkurs polega na wyłonieniu pracy naukowej z zakresu nauk humanistycznych, społecznych lub prawnych, której problematyka koresponduje z tematyką tegorocznej edycji. Temat edycji 2018 - Przestrzeń polskiej Niepodległości.

Zgodnie z informacjami organizatorów adresatami nagrody są polscy badacze dyscyplin humanistycznych, społecznych i prawnych, którzy są autorami prac naukowych wydanych w latach 2014-2018 nawiązujących do idei Konkursu oraz tematyki edycji w 2018 r.

Propozycję książki do udziału w Konkursie może zgłosić każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenie opracowania może zostać przesłane za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

Formą nagrody dla laureata konkursu jest przetłumaczenie publikacji na język angielski oraz wydanie jej na rynku zagranicznym. W 2018 r. będą to Stany Zjednoczone.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom