środa, 13 grudnia 2017


fot. KPRM Public domain
Potwierdzenie przeprowadzenie reformy szkolnictwa wyższego, stworzenie Sieci Badawczej Łukasiewicz, formacja elit narodowych oraz badania naukowe związane z nowoczesną gospodarką - takie odniesienia związane z nauką i szkolnictwem wyższym przedstawił w swoim exposé premier Mateusz Morawiecki.

W wygłoszonym 12 grudnia 2017 r. exposé Morawiecki dwa razy odnosił się do spraw związanych ze szkolnictwem wyższym i nauką. Przede wszystkim premier potwierdził, że przeprowadzone zostaną reformy szkolnictwa wyższego i instytutów badawczych. W wystąpieniu nie pojawiły się jednak szczegóły zapowiadanych zmian.
Nowoczesna gospodarka, to gospodarka współpracująca z nauką. Dlatego przeprowadzimy reformę Szkolnictwa Wyższego i zreformujemy instytuty badawcze. Sieć badawcza, Instytut imienia Łukasiewicza będzie jedną z największych w Europie tego typu instytucji. Polska nauka w dużo większym niż obecnie stopniu stwarzać musi podstawy rozwoju naszej gospodarki i zamożności Polaków.
Morawiecki zwrócił także uwagę, że nauka powinna zajmować się nie tylko sprawami związanymi z gospodarką.
(...) na naukę nie można patrzeć tylko od strony korzyści gospodarczych. Równie ważnym zadaniem polskich uczelni jest formacja elit narodowych. Od 250 lat zmagamy się z dramatem, jakim jest drenaż najzdolniejszych umysłów. Dlatego w kolejnych budżetach są dodatkowe środki na wzmocnienie uczelni i również uczelni regionalnych. 
W odniesieniu do działań dotyczących badań i rozwoju premier zwrócił jednak uwagę, że muszą one służyć rozwojowi gospodarki. 
Jesteśmy też zresztą świadkami rewolucji technologicznej, która oznacza – może oznaczać, będzie oznaczać – nowe rozdanie w gospodarce światowej. To nowe rozdanie powinno odbywać się z udziałem Polski. To zresztą pierwsza rewolucja przemysłowa, w której Polska może odegrać poważną rolę, nawet w niektórych obszarach rolę lidera. To dzisiejsza polityka gospodarcza decyduje czy polska będzie za 10 lat producentem wysokich technologii, czy jedynie rynkiem zbytu dla zagranicznych firm. Przez ostatnie dwa lata nie próżnowaliśmy. Polska jako pierwszy kraj regionu została zaliczona przez agencję FTSE Russell do krajów rozwiniętych. W 2017 roku dwie trzecie nowych miejsc w przemyśle w całej Unii Europejskiej utworzonych zostało w Polsce. Dlatego zaczęto nas nazywać fabryką Europy. Największe firmy budują u nas zaawansowane technologicznie fabryki i centra badań i rozwoju. Mamy największy w tej części Europy rządowy program wsparcia młodych firm technologicznych. Dalsza budowa i odbudowa przemysłu będzie jednym z głównych naszych zadań na drugą połowę kadencji. 


Zdjęcie we wpisie: fot. KPRM Public domainPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom