poniedziałek, 4 grudnia 2017


Logo Funduszy Europejskich
Od 2 stycznia 2018 r. do 19 stycznia 2018 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach  konkursu e-Pionier - wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych. Budżet konkursu wynosi blisko 47 mln zł.

Zgodnie z informacjami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w konkursie e-Pionier:
dofinansowanie przeznaczone jest na realizację pomysłów rozwiązujących problemy istotne społecznie lub gospodarczo i bazujących na narzędziach oferowanych przez technologie informacyjno-komunikacyjne w ramach modelu zakładającego wykorzystanie formuły zamówień przedkomercyjnych (PCP – pre-commercial procurement).
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty prawa polskiego posiadające pełną osobowość prawną, posiadające wpis do KRS najpóźniej dzień przed podpisaniem umowy.

Kwota wnioskowanego grantu musi mieścić się w przedziale 8 mln zł12 mln zł oraz nie przekraczać 80% wysokości wydatków kwalifikowanych.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom