piątek, 1 grudnia 2017


Logo Funduszy Europejskich
Od 29 grudnia 2017 r. do 1 marca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu 2/4.1.1/2017_Wspólne Przedsięwzięcie z Woj. Lubelskim Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Poddziałanie 4.1.1. Strategiczne programy badawcze dla gospodarki Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Lubelskim w obszarze technologii fotonicznych. Budżet konkursu wynosi 20 mln zł.

Wnioski w ramach konkursu mogą składać konsorcja, w którego skład wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo (lider konsorcjum) oraz jedna jednostka naukowa.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 1 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 5 mln zł.

Do konkursu można zgłaszać projekty, których tematyka jest zgodna z zakresem tematycznym ustalonym przez organizatora.
 
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom