czwartek, 21 grudnia 2017


Logo Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało wyniki Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki moduł Uniwersalia 2.1. Finansowanie na łączną kwotę ponad 2,25 mln zł pozyskało 26 najlepszych projektów. Listę finansowanych projektów można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.

Do modułu Uniwersalia 2.1 zgłoszonych zostało 76 wniosków. Współczynnik sukcesu wyniósł więc ok. 34,21 %. Nabór wniosków prowadzony był do 4 sierpnia 2017 r. Do konkursu mogły być zgłoszone projekty obejmujące finansowanie przekładów i publikacji książek (w tym projekty wydania obcojęzycznych, tematycznych numerów monograficznych czasopism, dla których podstawowym językiem jest język polski), o najwyższym poziomie naukowym i wartości merytorycznej, należących zarówno do klasyki polskiej humanistyki, jak i stanowiących jej nowe osiągnięcia, w celu ich udostępnienia odbiorcom zagranicznym. Do konkursu nie mogły być zgłoszone wnioski, obejmujące dzieła już opublikowane w jednym z języków kongresowych.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom