środa, 20 grudnia 2017


Logo Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Test diagnostyczny określający ryzyko utraty przeszczepionej nerki, przenośne urządzenie do badania bakterii w próbkach medycznych i środowiskowych czy metody wykorzystania energii słonecznej i witaminy B12 do zmniejszenia poziomu zanieczyszczenia środowiska – to tylko niektóre projekty, nad jakimi pracować będą zdobywcy grantów w programach TEAM, TEAM-TECH oraz TEAM-TECH Core Facility i TEAM-TECH Core Facility PLUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.  Na innowacyjne prace prowadzone w 18 zespołach badawczych Fundacja przeznaczy prawie 57 mln zł ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

Prawie 37 mln zł łącznie otrzyma jedenastu laureatów czwartego konkursu w programie TEAM, których wyłoniono spośród 47 kandydatów. Nagrodzeni badacze będą prowadzić swoje projekty we współpracy z łącznie 23 naukowymi partnerami zagranicznymi, 6 polskimi partnerami naukowymi oraz 3 partnerami gospodarczymi z Polski. Środki pozyskane od FNP pozwolą na sfinansowanie 50 miejsc pracy dla naukowców zatrudnionych w projektach oraz ponad 50 stypendiów dla młodych naukowców (studentów i doktorantów) zaangażowanych w realizację prac badawczych.

Z kolei do konkursów w programach TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-TECH Core Facility Plus zgłoszono łącznie 31 wniosków, spośród których siedem otrzyma dofinansowanie w łącznej wysokości 19,8 mln zł. Laureaci będą realizowali badania we współpracy z 7 partnerami gospodarczymi z Polski, 9 naukowymi partnerami z zagranicy oraz 3 polskimi partnerami naukowymi. W projektach zatrudnionych zostanie łącznie 29 naukowców. W prowadzenie badań zaangażowanych będzie również 27 stypendystów – studentów i doktorantów.  

Finansowanie zostało przyznane na okres 3 lat (tylko w programie TEAM-TECH Core Facility PLUS na 18 miesięcy). Laureaci zostali wyłonieni w toku trzyetapowej oceny merytorycznej dokonywanej przez recenzentów zagranicznych i ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym.

Prof. dr hab. Dorota Gryko - laureatka TEAM 4_2017 - fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska
Prof. dr hab. Dorota Gryko - laureatka TEAM 4_2017 - fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska
Jedną z laureatek w programie TEAM została prof. dr hab. Dorota Gryko z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie. W ramach grantu w wysokości prawie 3,5 mln zł, prof. Gryko będzie poszukiwać lepszych metod usuwania trwałych zanieczyszczeń organicznych występujących 
w środowisku  oraz nowych zagrożeń wynikających z powszechnego stosowania (a często nadużywania) środków farmakologicznych. Innowacyjność zaproponowanego przez nią rozwiązania polega na wykorzystaniu naturalnego, całkowicie nietoksycznego i bezpiecznego związku – witaminy B12 (znanego powszechnie jako niezbędny składnik odżywczy) oraz energii słonecznej. Kataliza witaminą B12 w obecności światła zostanie wykorzystana przy opracowywaniu nowych, bezpiecznych metod wytwarzania wartościowych substancji, takich jak związki biologicznie czynne. Podejście takie pozwoli na wyeliminowanie niektórych toksycznych katalizatorów, w tym metali ciężkich, z chemicznych procesów przemysłowych, czyniąc je bardziej bezpiecznymi i przyjaznymi dla środowiska – mówi prof. Gryko.  Wyniki otrzymane podczas realizacji projektu znajdą zastosowanie zarówno w nowoczesnych oczyszczalniach ścieków jak i fabrykach przemysłowych związanych z przemysłem chemicznym i farmaceutycznym.

Prof. dr hab. Jacek Młynarski ICHO PAN - laureat TEAM 4_2017 - fot. Krzysztof Sordyl
Prof. dr hab. Jacek Młynarski ICHO PAN - laureat TEAM 4_2017 - fot. Krzysztof Sordyl
Grant w programie TEAM zdobył także prof. dr hab. Jacek Młynarski z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie. Otrzymał on prawie 3,5 mln zł na badania, które mają na celu opracowanie metod syntezy grupy związków bioaktywnych oraz nowoczesnych leków przeciwwirusowych. Zaproponowane metody syntezy z zastosowaniem katalizatorów niezawierających metali mogą w sposób znaczący uprościć syntezy wielu leków. Badania będą realizowane we współpracy z firmą Polpharma – mówi prof. Młynarski. 

W gronie laureatek i laureatów czwartego konkursu w programie TEAM znaleźli się także: prof. dr hab. Marcin Drąg (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny), prof. dr hab. Jakub Fichna (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski), prof. dr Tadeusz Holak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Chemii), dr Krzysztof Kobielak (Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii), prof. dr hab. Jarosław Marszałek (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego), prof. dr hab. Paweł Moskal (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej), dr hab. Andrzej Stupakiewicz (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Fizyki), dr Kenji Yamada (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Małopolskie Centrum Biotechnologii), dr hab. Michał Zawada (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej).

TEAM konkurs 4_2017 w liczbach infografika - źródło FNP

Z kolei w programie TEAM-TECH grant w wysokości blisko 3 mln zł zdobyła dr hab. n. med. Anna Wójcicka, która będzie prowadziła badania w firmie Warsaw Genomics. Celem projektu jest opracowanie kompleksowego testu diagnostycznego umożliwiającego określenie ryzyka utraty przeszczepionej nerki u pacjentów z mikroangiopatiami zakrzepowymi (grupa chorób prowadząca do powstania zakrzepów, które mogą uszkadzać narządy wewnętrzne, szczególnie nerki). Powstały we współpracy z Kliniką Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kompleksowy test genetyczny nie tylko pozwoli na pełną diagnostykę pacjentów z mikroangiopatiami zakrzepowymi, ale również da możliwość opracowania algorytmu prognozującego kliniczny przebieg choroby. Zdobywczynią grantu w wysokości 3 mln zł w programie TEAM-TECH jest także dr hab. Agnieszka Michota-Kamińska z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, która chce opracować innowacyjne urządzenie diagnostyczne do analizy patogennych bakterii w próbkach medycznych i środowiskowych. W stosunku do dotychczasowych rozwiązań tego typu, proponowane urządzenie będzie wymagało m.in. niewielkich ilości próbek, a także da możliwość uzyskania wyniku w ciągu zaledwie 15 minut. Ponadto będzie to urządzenie przenośne, możliwe do wykorzystania w warunkach polowych (pomiary próbek w naturalnych środowiskach), w zakładach przemysłowych (do kontroli żywności), gabinetach medycznych czy „przy łóżku pacjenta”. Urządzenie otworzy nową ścieżkę do szybkiego, ultraczułego i specyficznego wykrywania patogennych dla człowieka bakterii w próbkach klinicznych (krew, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy), środowiskowych i przemyśle spożywczym – dodaje dr hab. Michota-Kamińska.

Granty w czwartym konkursie w programie TEAM-TECH otrzymali także: dr Katarzyna Donskow-Łysoniewska (Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego), prof. dr hab. Piotr Perlin (Konsorcjum: Instytut Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie / TopGaN sp. z o.o.) 

Konkursy TEAM-TECH Core Facility i CF PLUS w liczbach infografika - źródło FNP

Fundacja rozstrzygnęła także konkursy w grupie programów typu „core facility”, które oferują środki na tworzenie lub rozwijanie usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej. Jednym z laureatów został dr Witold Konopka z Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie, który zdobył grant w wysokości prawie 1,5 mln zł w programie TEAM-TECH Core Facility PLUS. Celem badań będzie stworzenie zintegrowanej platformy do tworzenia analiz modeli zwierzęcych do zastosowania w badaniach biomedycznych. 

Granty w programie TEAM-TECH Core Facility zdobyli: dr hab. inż. Sylwester Kalisz (Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki) oraz prof. dr hab. Krzysztof Woźniak (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii). 

Informacja prasowaPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom