czwartek, 14 grudnia 2017


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało listę laureatów konkursów na stypendia dla wybitnych studentów i doktorantów na rok akademicki 2017/2018. W roku akademickim 2017/2018 wysokość stypendium ministra wynosi 15 000 zł – w przypadku studentów oraz 25 000 zł – w przypadku doktorantów.

Jak informuje MNiSW przyznanych zostało 645 stypendiów studentom i 78 stypendiów doktorantom.

Listy z nazwiskami studentów można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.


Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom