wtorek, 12 grudnia 2017


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyłoniło 209 wybitnych młodych naukowców, którzy zostali laureatami ministerialnych stypendiów. Przez najbliższe trzy lata stypendyści będą otrzymywali po 5 390 zł miesięcznie. Listę laureatów można przeczytać na stronie internetowej MNiSW.

Jak informuje MNiSW o stypendium ubiegało się 1159 osób. Przy 209 przyznanych stypendiach, współczynnik sukcesu wynosił ok. 18,03%. Na finansowanie stypendiów MNiSW przeznaczyło 40 074 650 zł.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom