piątek, 15 grudnia 2017


Studium Europy Wschodniej Uniwersytet Warszawski - logo
Do 15 marca 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na Stypendia Wschodnie dla kandydatów z Europy Wschodniej, Bałkanów, Kaukazu i Azji Środkowej. W ramach stypendiów pokrywane są koszty dwuletnich Studiów Wschodnich UW.

Zgodnie z informacjami organizatorów stypendium ma następujący zakres:
 • Zwolnienie z opłat dla cudzoziemców za studia na UW (3 000 euro rocznie),
 • Stypendium socjalne dla stypendystów zagranicznych posiadających dyplomy,
 • ukończenia pełnych studiów wyższych (1 350 zł miesięcznie),
 •  Kurs języka polskiego (1 lub 2 semestry),
 • Kurs języka regionalnego (4 semestry),
 • Opłata części kosztów objazdu naukowego (na I roku studiów).
O stypendium mogą starać się osoby, które spełniają następujące wymogi:
 • Ukończone pełne studia wyższe II stopnia – magisterskie lub równorzędne (dyplom magistra lub specjalisty), preferowane humanistyczne; pożądana praca naukowa, bądź doświadczenia organizacyjne i praktyka z zakresu zainteresowań "Studiów Wschodnich".
 • Wie do 30 lat.
 • Ogólna znajomość problematyki Europy Wschodniej, Europy Środkowej, Rosji, Azji Środkowej i Kaukazu, zwłaszcza okresu XX w. i zagadnień współczesności, szczególnie po II wojnie światowej, a zwłaszcza po 1991 r.
 • Pozytywny wynik pisemnego testu wiedzy ogólnej (zakres zagadnień wg pkt.3) oraz rozmowy kwalifikacyjnej. 
 • Znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego i rosyjskiego na poziomie pozwalającym na rozumienie wykładów i korzystanie z literatury.
Kandydaci do stypendium mogą pochodzić ze wszystkich krajów Europy Wschodniej, Bałkanów nie należących do Unii Europejskiej, Kaukazu i Azji Środkowej.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w folderze informacyjnym, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom