środa, 27 grudnia 2017


Wrocławska Magnolia - XV edycja
Do 31 stycznia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach XV edycji konkursu Wrocławska Magnolia. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej poświęconej zagadnieniom poprawy jakości życia wrocławian. Autor zwycięskiej pracy może otrzymać do 10 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów do konkursu mogą zostać zgłoszone prace, które:
  • zostały obronione w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, w którym konkurs został ogłoszony i w którym upływa termin nadsyłania prac konkursowych,
  • uzyskały co najmniej ocenę dobrą,
  • poruszają zagadnienia poprawy szeroko pojętej jakości życia wrocławian, a w szczególności ochrony środowiska naturalnego - w tym głównie redukcji emisji dwutlenku węgla - jak również ochrony życia i zdrowia człowieka oraz zagospodarowania terenów zielonych w mieście, a proponowane rozwiązania muszą być możliwe do zastosowania z korzyścią dla mieszkańców miasta.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom