piątek, 8 grudnia 2017


fot. Lena Bell / unsplash.com CC0 1.0
Do 19 stycznia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach XXXIV Konkurs Prac Magisterskich z zakresu geografii. Do konkursu mogą być zgłaszane prace wykonane na wyższych uczelniach w Polsce przez osoby, które egzamin magisterski zdały w 2017 roku i uzyskały tytuł magistra geografii. Każda uczelnia może zgłosić w danym roku kalendarzowym nie więcej niż trzy prace.

Zgodnie z informacjami organizatorów Polskiego Towarzystwa Geograficznego pod uwagę podczas oceny wniosków brane będą następujące kryteria:
  • wartość merytoryczna pracy,
  • umiejętność ujęcia problemu badawczego i logicznego formułowania wniosków,
  • umiejętność stosowania metod badawczych,
  • ewentualna przydatność pracy do zastosowań w praktyce,
  • poprawność językowa,
  • strona ilustracyjna.

Zdjęcie we wpisie: fot. Lena Bell / unsplash.com CC0 1.0Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom