wtorek, 9 stycznia 2018


Artystyczna Podróż Hestii - logoDo 25 marca 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach 17. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii. Konkurs adresowany jest do studentów IV lub V roku wszystkich kierunków artystycznych uczelni wyższych w Polsce. Nagrodami w konkursie są rezydencje artystyczne w Nowym Jorku i Walencji oraz wystawa w Warszawie.

Zgodnie z informacjami organizatorów:
Celem Konkursu jest inspirowanie młodych artystów-studentów do własnych, niezależnych poszukiwań twórczych, wspieranie ich w budowaniu swojej drogi artystycznej poprzez możliwość konfrontacji efektów swojej pracy twórczej z opinią ekspertów zasiadających w Jury Konkursu
Na konkurs można nadsyłać prace z obszarów: 
  • malarstwa, 
  • grafiki warsztatowej, 
  • rzeźby i instalacji, 
  • fotografii, 
  • sztuki cyfrowej, 
  • performance.
W konkursie przygotowane zostały następujące nagrody:
  • Nagroda Główna Rezydencja w Nowym Jorku  - Zdobywca Nagrody Głównej otrzymuje, z zastrzeżeniem pkt d-g poniżej, Nagrodę, którą jest 1-miesięczna rezydencja w Nowym Jorku. W ramach nagrody Organizator opłaca zakwaterowanie, bilet lotniczy w obie strony, ubezpieczenie na cały czas trwania podróży, kieszonkowe w wysokości 4 000 USD w przeliczeniu na PLN według kursu NBP z dnia poprzedzającego wypłatę.
  • Nagroda Druga Rezydencja w Walencji - Zdobywca Nagrody Drugiej otrzymuje, z zastrzeżeniem pkt. d-g poniżej, Nagrodę, którą jest 1-miesięczna rezydencja w Walencji. W ramach nagrody Organizator opłaca bilet lotniczy w obie strony, ubezpieczenie na cały czas trwania podróży, kieszonkowe w wysokości 1 500 euro w przeliczeniu na PLN według kursu NBP z dnia poprzedzającego wypłatę. Zakwaterowanie w Walencji zapewnia partner w projekcie - Universidad Politécnica de Valencia.
  • Organizator w imieniu Fundatora może przyznać Nagrodę Specjalną Prezesa Grupy ERGO Hestia, pana Piotra M. Śliwickiego (Fundator Nagrody Specjalnej). Nagrodą jest współpraca przy projekcie koncepcji wizualnej Raportu Rocznego Grupy ERGO Hestia na warunkach komercyjnych, uregulowanych osobnymi umowami.
  • Organizator może przyznać Nagrodę Fundacji Artystyczna Podróż Hestii. Nagrodą jest 6-miesięczne stypendium w wysokości 12 000 zł brutto na wykonanie dzieła o tematyce "Podróż" . Wysokość stypendium wynosi 12 000 zł brutto w całym w okresie stypendialnym trwającym maksymalnie do 31 grudnia 2018 r.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom