czwartek, 18 stycznia 2018


Logo ERA-NET Neuron II
Do 8 marca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach III konkursu ERA-NET. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków na prowadzenie międzynarodowych badań obejmujących zagadnienia z zakresu neurologii. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBiR przeznaczyło łącznie 600 000 euro.

Zgodnie z informacjami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgłaszane projekty muszą zawierać się w następującej tematyce:
  • Fundamental research on the pathogenesis, aetiology and resilience mechanisms of mental disorders. This may include the development of innovative or shared resources and technologies. The relevance of the research to disease must be clearly indicated.
  • Clinical research to develop novel strategies for prevention, (early) diagnosis, patient stratifica-tion, therapy, and/or rehabilitation procedures for mental disorders.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz na stronie internetowej http://www.neuron-eranet.eu/.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom