wtorek, 23 stycznia 2018


Logo Fundacji im. Stefana Batorego
Do 1 czerwca 2018 r. można składać wnioski w ramach konkursu na stypendia z Funduszu im. Iwony Winiarskiej-Feleszko. Konkurs adresowany jest do osób pochodzących z niezamożnych środowisk mniejszych miast i małych miejscowości, które w 2018 r. chcą rozpocząć naukę na I rok studiów dziennych w państwowych uczelniach warszawskich. Wysokość miesięcznego stypendium - od września do czerwca - wynosi 700 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu wnioski mogą składać osoby, które planują rozpoczęcie nauki na jednej z następujących warszawskich uczelni:
 • Uniwersytet Warszawski;
 • Szkoła Główna Handlowa;
 • Uniwersytet Medyczny;
 • Politechnika Warszawska;
 • Uniwersytet Muzyczny;
 • Akademia Sztuk Pięknych;
 • Akademia Teatralna;
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.
Organizatorzy konkursu precyzują, że w sposób priorytetowy będą rozpatrywane wnioski osób, ubiegających się o przyjęcie na Wydział Prawa i Administracji UW lub inne studia humanistyczne na UW (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Historyczny, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich, Wydział Neofilologii, Wydział Pedagogiczny, Wydział Polonistyki, Wydział Psychologii, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Orientalistyczny, Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych).

Zgłoszenie kandydata do stypendium musi zawierać następujące elementy:
 • wniosek o przyznanie stypendium (na udostępnionym formularzu) zawierający informacje o kandydacie, jego ocenach, uczelniach i kierunkach, na które zamierza aplikować, esej przedstawiający motywy wyboru tych kierunków oraz oświadczenie o sytuacji finansowej i rodzinnej;
 • kopie: świadectwa ukończenia 2 i 3 klasy liceum lub 3 i 4 klasy technikum oraz wyniku gimnazjalnych testów kompetencyjnych.
Wniosek o stypendium mogą składać osoby, które:
 • zdają maturę w danym roku szkolnym;
 • zamierzają ubiegać się o przyjęcie na studia dzienne na wymienionych powyżej uczelniach; 
 • pochodzą z niezamożnych rodzin;
 • są zaangażowani społecznie w swoich środowiskach: wolontariat, samorząd szkolny, inne działania nieformalne;
 • otrzymają rekomendację organizacji uczestniczącej w programie Równe Szanse lub Fundacji „Domy Wspólnoty Chleb Życia”.
Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko obsługiwany jest przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach Funduszów Powierzonych. 

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom