poniedziałek, 22 stycznia 2018


Logo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Do 19 kwietnia 2018 r. trwa nabór wniosków do III konkursu w ramach polsko-niemieckiej współpracy w obszarze DIGITIZATION of ECONOMY. NCBiR przeznaczy 1,5 mln euro na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej.

Zgodnie z informacjami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nabór wniosków prowadzony będzie w następujących obszarach: Healthcare Industry/Medical Technology:
  • Telemedicine and Telediagnostics
  • Digital diagnostic support
  • Smart surgery
Konkurs organizowany jest przez NCBiR we współpracy z Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań (BMBF). Szczegółowe info.rmacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora 

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom