poniedziałek, 29 stycznia 2018


fot. frank mckenna / unsplash.com CC0 1.0
Do 22 lutego 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach I edycji konkurs na pracę magisterską w zakresie transportu intermodalnego pn. Transport intermodalny – integracja przewozów światowych. Uczestnikiem konkursu może być  absolwent polskiej szkoły wyższej, który obronił pracę magisterską. 

Do konkursu można zgłaszać prace magisterskie obronione nie wcześniej niż 1 stycznia 2016 r. Tematyka zgłaszanych prac musi dotyczyć następujących zagadnień:
  • Organizacja przewozów intermodalnych kolejowo-drogowych.
  • Organizacja przewozów intermodalnych lądowo-morskich.
  • Organizacja przewozów intermodalnych lotniczo-drogowych.
  • Zintegrowane jednostki ładunkowe stosowane w transporcie intermodalnym oraz środki ich transportu.
  • Technologie przewozu i przeładunku w transporcie intermodalnym.
  • Organizacja i technologia prac w terminalach przeładunkowych.
  • Spedycja intermodalna.
  • Rozwój przewozów intermodalnych w Polsce, Europie i na świecie.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.


Zdjęcie we wpisie: fot. frank mckenna unsplash.com CC0 1.0Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom