środa, 17 stycznia 2018


Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu - logo
Do 20 lutego 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską obronioną w roku akademickim 2016/2017. Do konkursu mogą być zgłaszane jedynie prace obronione w okresie od 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku.

Zgodnie z informacjami organizatorów:
Tematyka prac dyplomowych: inżynierskich i magisterskich powinna mieścić się w obszarze badawczym obejmującym problematykę krajobrazową w rozumieniu Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Prace inżynierskie powinny mieć charakter prac projektowych, prace magisterskie mogą mieć charakter opracowań projektowych lub studialnych.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom