wtorek, 30 stycznia 2018


Logo konkursu o nagrodę im. Tadeusza Kotarbińskiego
Do 6 kwietnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu o nagrodę im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Do konkursu można zgłaszać prace naukowe z zakresu nauk humanistycznych. Celem konkursu jest promocją badań, publikacji humanistycznych i samej humanistyki. Wysokość nagrody wynosi 50 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatora - Uniwersytetu Łódzkiego - do konkursu można zgłosić pracę, która spełnia następujące wymagania:
  • została opublikowana w języku polskim lub języku podstawowym dla danej dziedziny przez wydawnictwo działające na rynku krajowym;
  • została opublikowana w 2017 roku i jest to jej pierwsze wydanie;
  • jest pracą z zakresu nauk humanistycznych.
Prace do konkursu mogą zgłaszać:
  • mająca siedzibę główną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczelnia;
  • podstawowa jednostka organizacyjna takiej uczelni;
  • mający siedzibę główną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej instytut naukowy.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom