poniedziałek, 8 stycznia 2018


fot. Aaron Burden / unsplash.com CC0 1.0
Do 10 marca 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu o Nagrodę Poznańskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk za najlepszą oryginalną pracę twórczą, której wiodącym autorem jest doktorant z terenu Oddziału. 

Zgodnie z informacjami organizatorów do konkursu może przystąpić osoba, która:
  • w roku poprzedzającym złożenie wniosku przygotowywała rozprawę doktorską w instytucji naukowej zlokalizowanej w województwie wielkopolskim lub lubuskim,
  • nie ukończyła 30 lat w chwili składania wniosku,
  • zgłasza do konkursu 1 oryginalną opublikowaną pracę twórczą (lub monografię).
Osiągnięcie uznaje się za opublikowane w danym roku, jeśli ukazało się drukiem (pełne dane bibliograficzne) lub zostało udostępnione w wersji elektronicznej "on-line early" (ahead of publication) i posiada numer DOI.

Nagroda przyznawana jest w pięciu obszarach:
  • nauk humanistycznych i społecznych,
  • nauk biologicznych i rolniczych,
  • nauk ścisłych i nauk o Ziemi,
  • nauk technicznych,
  • nauk medycznych. 
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom