czwartek, 11 stycznia 2018


Polska Liga Walki z Rakiem - logo
Do 31 stycznia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu Onkogranty II Walka z rakiem lokalnie i globalnie. W ramach konkursu przyznane zostaną granty, których wysokość będzie wynosiła od 2 000 zł do 15 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów w ramach konkursu wyłonione zostaną projekty w dwóch kategoriach:
  • Polityka walki z rakiem: oryginalne projekty zmian w systemie ochrony zdrowia mające na celu zwiększenie dostępności i poprawę jakości opieki onkologicznej w Polsce.
  • Edukacja w walce z rakiem: programy edukacyjne oraz projekty działań zwiększających zainteresowanie profilaktyką pierwotną, skoncentrowanych na pilnej potrzebie pobudzenia świadomości społecznej w obszarze zdrowia onkologicznego.
Wnioskodawcami mogą być osoby lub zespoły badawcze zatrudnione w publicznych i niepublicznych uczelniach i instytutach badawczych, a także członkowie/pracownicy organizacji pozarządowych i pracownicy instytucji realizujących cele zbliżone do celów statutowych Fundacji.

Zgłaszane projekty mogą trwać od 1 do 6 miesięcy. Do konkursu nie można zgłaszać projektów:
  • już rozpoczętych, ani projektów finansowanych z innych źródeł,
  • związanych z wyrobami farmaceutycznymi lub medycznymi,
  • zakładających sprzedaż wyników,
  • o charakterze badań klinicznych.


Onkogranty II: Walka z rakiem lokalnie i globalnie - plakatPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom