środa, 31 stycznia 2018


Logo programu Patriotyzm jutra
Do 21 lutego 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach X edycji programu Patriotyzm jutra. Budżet konkursu wynosi 4 mln zł. W ramach programu dofinansowane są projekty, których minimalna kwota dofinansowania to 5 000 zł a maksymalna 70 000 zł brutto.

Zgodnie z regulaminem konkursu w ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie projektów z obszaru edukacji historycznej,  patriotycznej i obywatelskiej adresowanych do wszelkich grup społecznych i wiekowych. Z programu wyłączone są:
 • sympozja i konferencje, staże i stypendia naukowe, projekty ściśle badawcze;
 • wydawnictwo czasopism;
 • projekty z zakresu archiwistyki i digitalizacji (o ile praca nad zbiorami stanowi jedyny komponent projektu);
 • projekty konserwatorskie i inwentaryzacyjne;
 • imprezy sportowe.
Wnioski w ramach programu Patriotyzm jutra mogą składać:
 • Organizacje pozarządowe, tj. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia;
 • Samorządowe instytucje kultury.
  Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora  Print Friendly and PDF
  SklepNaukowy

  Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom