wtorek, 30 stycznia 2018


Adam Taukert, rzecznik prasowy Urzędu Patentowego RP - biznes.newseria.pl
W 2017 roku do Urzędu Patentowego RP wpłynęło 3678 wniosków dotyczących patentów na wynalazek. To nieco mniej niż w poprzednich dwóch latach, ale i tak pod względem udzielonych patentów zajmujemy 15. pozycję na liście Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Najwięcej patentów dotyczyło branży przemysłowej i transportowej. Jak podkreśla rzecznik Urzędu Patentowego RP, do wdrożenia trafia zwykle kilkanaście procent udzielonych patentów.
W ubiegłym roku do Urzędu Patentowego wpłynęło 3678 zgłoszeń dotyczących patentu na wynalazek, a urząd w tym czasie udzielił 3040 patentów w tzw. trybie krajowym, czyli od podmiotów znajdujących się na terenie Polski 
– mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Adam Taukert, rzecznik prasowy Urzędu Patentowego RP.


To wyraźnie mniej niż w dwóch poprzednich latach, kiedy do urzędu wpłynęło odpowiednio o 583 i 998 wniosków więcej. W ubiegłym roku było też więcej przyznanych patentów – o 336. Jak podkreśla Adam Taukert, pod względem zgłoszeń wynalazków do ochrony Polska zajmuje 17. miejsce na świecie, natomiast pod względem udzielonych patentów – 15. miejsce na liście Światowej Organizacji Własności Intelektualnej wśród wszystkich państw świata.
Najważniejsze dziedziny, w których dokonuje się zgłoszeń patentowych w Polsce, to różnorodne procesy przemysłowe, transport, chemia, procesy budowlane, budowa maszyn, metalurgia, a także biotechnologia 
– wymienia rzecznik UP RP.

Polscy wynalazcy mogą się starać o ochronę także na arenie międzynarodowej. Patent europejski przyznawany przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) obowiązuje w blisko 40 krajach członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej.

W 2016 roku rodzime spółki i instytucje uzyskały aż 180 patentów w EPO, co daje wzrost o 19 proc. wobec 2015 roku. Niepokojący natomiast jest fakt, że o blisko 28 proc. spadła liczba polskich zgłoszeń patentowych, tj. wniosków, na podstawie których otrzymywane są później patenty.

Warto podkreślić, że najwięcej patentów zgłaszają polskie wyższe uczelnie i instytuty naukowe, nie prywatne firmy, co jest wyróżnikiem innych państw. Liderem był Uniwersytet Jagielloński, który przedłożył 12 zgłoszeń patentowych. Na kolejnym miejscu znalazła się Polpharma z liczbą 10 oraz po sześć złożyli producent okien dachowych Fakro oraz Wrocławskie Centrum Badań EIT+.
Patent jest prawem wyłącznym na wynalazek, natomiast za innowację uznajemy patent wdrożony do produkcji. Kilkanaście procent wszystkich udzielonych patentów jest wdrażanych, więc trzeba mieć na uwadze liczbę patentów wdrożonych i zgłoszonych 
– mówi Adam Taukert.

Definicyjnie patent to prawo wyłączne udzielane na  wynalazek przez właściwy organ krajowy (w  Polsce przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej) lub organ międzynarodowy (np. Europejski Urząd Patentowy). Treścią patentu jest prawo wyłącznego korzystania z wynalazku na określonym terytorium w sposób zarobkowy lub zawodowy, przez okres i na warunkach określonych w krajowej ustawie patentowej lub konwencji międzynarodowej. Czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku we właściwym urzędzie. 

Źródło: biznes.newseria.pl

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom