środa, 10 stycznia 2018


Logo Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego
Do 15 marca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach programu stypendialnego Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na studia magisterskie, podyplomowe i doktoranckie w krajach Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry). Wysokość stypendium wynosi 2 300 euro dla studenta na semestr oraz 1 500 euro dla jednostki na semestr.

Program adresowany jest do kandydatów z następujących krajów:
 • Albania
 • Armenia;
 • Azerbejdżan;
 • Białoruś; 
 • Bośnia i Hercegowina;
 • Czarnogóra;
 • Gruzja;
 • Kosowo;
 • Macedonia;
 • Mołdowa;
 • Rosja;
 • Ukraina.
Stypendia Wyszehradzkie przyznawane są kandydatom realizującym Studia Europejskie (Visegrad and European Studies) w państwowych szkołach wyższych lub instytutach naukowych państw Grupy Wyszehradzkiej. 
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom