czwartek, 4 stycznia 2018


Logo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Do 15 lutego 2018 r. można składać prace w ramach XLIV edycji konkursu na najlepsze prace z rachunkowości i przetwarzania danych z rachunkowości. Do konkursu można zgłaszać prace magisterskie, dyplomowe, doktorskie i habilitacyjne Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Zgodnie z informacjami organizatorów podczas oceny prac pod uwagę są brane:
  • związek przedmiotu badań z celami działalności Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
  • stopień trudności tematu,
  • samodzielny, twórczy wkład autora w rozwiązywanie tematu,
  • dobór i stopień wykorzystania materiałów źródłowych,
  • teoretyczna wartość pracy,
  • praktyczna użyteczność pracy,
  • poprawność ujęcia treści pod względem rzeczowym (merytorycznym),
  • poprawność ujęcia treści pod względem językowym i formalnym.Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom