czwartek, 1 lutego 2018


Logo NCN i Logo NCBiR
Realizację trzeciego konkursu w ramach programu TANGO, wspierającego rozwój technologii opartych o wyniki badań podstawowych, zakłada porozumienie podpisane w środę przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Budżet konkursu to 40 mln zł.

Bardzo ważnym elementem podnoszenia jakości prac badawczych w Polsce jest działalność dwóch agencji grantowych, czyli Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
– podkreślił w środę wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. 
To dzięki wysiłkowi tych agencji w świecie polskiej nauki, wśród polskich uczonych rozpoczęło się budowanie kultury grantowej, kultury dobrze pojętej konkurencji
– dodał podczas uroczystości podpisania porozumienia.

Program TANGO - realizowany wspólnie przez NCN i NCBR - ma umożliwić rozwój technologii bazujących na wynikach badań podstawowych o znaczącym potencjale wdrożeniowym.
Łatwo jest powiedzieć: nauki podstawowe, nauki stosowane – w praktyce granica między nimi często się zaciera. Tę lukę w finansowaniu badań naukowych w Polsce zdiagnozowali już wiele lat temu polscy naukowcy. Wniosek z tego wyciągnęły obie agencje – i tak powstał program TANGO
– mówił Gowin.
Projekty, które dotyczą badań podstawowych bardzo często kończą się obiecującymi rezultatami, ale jeszcze nie na tyle przekonującymi, aby można było wprost rozmawiać o komercjalizacji
– stwierdził dyrektor NCBR prof. Maciej Chorowski. Jak podkreślił, obie agencje przyjęły zasadę wzajemnego uznawania swoich rezultatów, dzięki czemu obiecujące projekty z NCN będą mogły przejść pod opiekę NCBR.

Równocześnie dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki wyraził nadzieję, że 
dzięki połączeniu know-how, które ma NCN w znajdowaniu najlepszych pod względem jakości naukowej projektów oraz doświadczenia NCBR w wydatkowaniu funduszy na działalność wdrożeniową
w nauce polskiej powstanie nowa jakość.

Budżet trzeciego konkursu w programie TANGO wyniesie 40 mln zł, a pojedyncze dofinansowanie wyniesie do 200 tys. zł. Ubiegać się o nie będą mogły jednostki naukowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk, centra naukowe uczelni oraz indywidualni naukowcy. Dofinansowanie będzie mogło stanowić nawet 100 proc. wartości projektu.

Do konkursu będzie można zgłaszać wyłącznie projekty, bazujące na wynikach realizowanych przynajmniej od roku lub już zrealizowanych badań, finansowanych w ramach jednego z konkursów NCN: OPUS, PRELUDIUM, SONATINA, SONATA, SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO, SYMFONIA czy POLONEZ. Nabór wniosków będzie prowadzony w sposób ciągły, przez cały rok. Program TANGO nie ma ograniczeń tematycznych. Można do niego zgłaszać projekty z różnych dziedzin.

W poprzednich dwóch konkursach programu TANGO dofinansowanie w łącznej wysokości ponad 64 mln zł otrzymało 76 projektów. Dotyczą one m.in. badań nad: technologią druku organicznych diod elektroluminescencyjnych; wdrożeniem kriokonserwacji nasienia do programów doskonalenia hodowli ryb łososiowatych czy zastosowaniem koncepcji AIA (Adaptive Impact Absorption) w inżynierii lotniczej i kosmicznej. Beneficjenci programu pracują również nad technologią biotyzacji do komercyjnej, ekologicznej produkcji owoców jagodowych; wdrożeniem systemu HydroProg, służącego do wczesnego ostrzegania o zagrożeniach hydrologicznych; równoległym manipulatorem typu delta ze sztucznymi muskułami pneumatycznymi czy nowatorską technologią oczyszczania środowisk wodnych.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl, Katarzyna Florencka

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom